Vzdělávání

Hanka

Koučink

Osobnostní koučování

 • pomáhá rozvíjet osobnost člověka
 • umožňuje uvědomit si svůj potenciál, silná a slabá místa, co v životě chci, kde se právě nacházím, jak se skutečně dostanu tam, kam chci
 • nabízí cestu, jak se zbavit starých návyků, vytvářet nové zvyky, které jsou žádoucí
 • umí pracovat strachem, který člověku brání být sám sebou

Týmové koučování

 • Je prostředkem, jak si uvědomit cíl skupiny,  jak tohoto cíle může skupina dosáhnout, jak může skupině prospět každý člen týmu.
 • Kouč neplní funkci odborníka v dané problematice, ale plní roli experta na celý proces hledání řešení.
 • Kouč pomáhá zlepšit komunikaci v týmu, vzájemnou spolupráci , respekt a napomáhá k udržení  celkové vize týmu. Kouč pomáhá jednotlivcům uvědomit si svoji roli v týmu.
 • Výstupem týmového koučování může být i firemní vize,řešení konkrétního projektu či strategie, sestavení nových týmů nebo upevnění stávajícího týmu, nové-kreativnější pohledy na dané úkoly, zlepšení výkonnosti.
 • Týmové koučování nedoporučujeme u týmů, které o koučink nemají zájem, kde probíhají otevřené konflikty nebo mají vedení, které o změny nestojí.
 • Do týmového koučování zahrnujeme praktické workshopy.

Koučink pro manažery

Je určený pro ty, kteří hledají novou práci nebo mají potřebu stávájící práci změnit, chtějí se rozvíjet v nových oborech, poskytuje pomoc v profesním rozvoji. Klient si s pomocí kouče uvědomí:
 • jak ho vnímá určitý zákazník nebo podřízený
 • jak relaxovat a získat energii pro další činnost
 • jak si lépe organizovat čas
 • jak lépe a efektivně řídit lidské zdroje
 • jak lépe postupovat v oblasti prodeje či obchodních dovedností
 • jak zlepšit komunikaci

Vztahový koučink

Vztahový koučink  pomáhá lidem, kteří chtějí dospět k naplnění ve svých osobních vztazích nebo efektivně vyřešit krizové záležitosti. Během koučovacího rozhovoru dochází k uvědomění si  souvislostí  mezi vztahem sám k sobě a následně druhému a možností, které člověk má k řešení  situace, ve které se právě ocitá.

U vztahového koučinku je možno  pracovat s každým aktérem zvlášť (pokud druhá strana nevnímá problémy ve vztahu ) nebo  s oběma  zúčastněnými  dohromady.

 Koučujeme vztahy:

 • Partnerské
 • Rodičovské a jakékoliv jiné rodinné vztahy
 • Pracovní
 • Přátelské

Pomáháme řešit:

 • Krize ve vztazích
 • Nevěru
 • Opakující se problémové vztahy (bludné kruhy)
 • Nalezení, budování, udržení, případně ukončení vztahu
 • Konflikty v  partnerských, rodičovských, pracovních vztazích
 • Ochladnutí ve vztahu

Nabídka pro firmy

Mentoring pro manažery

Kariérní poradenství

Konzultace  k projektům

Výběrová řízení

Out placement

Lektor

Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání

Komunikace s ÚP ČR

Hlídání projektů v rámci výzev ÚP

Rychlá kompletace žádosti

Akce

Workshopy

Semináře

Přednášky

Pobytové akce